vu để LETSDOEIT I Did không tự Pizza Làm thế nào tôi sẽ trả tiền cho nó Monika Phamous