Mikami Yua Lễ ra mắt chưa một cô gái khác thương hiệu mới, những người muốn có được chết tiệt nổi tiếng với lùn vòi nước lớn