Em học sinh lần đầu xoặc nhau e thẹn trước ống kính