Khỏi ốm là địt cô hàng xóm tốt bụng để cảm ơn bát cháo hành lúc sốt