Nước lồn ra như siro khi địt nhau với anh hàng xóm