Đúng là cặp vú quốc bảo chỉ được nhìn chứ không bao giờ ai dám sử dụng