VLXX Em bị hoá tượng không nói được nhưng địt được rên được