tôi muốn làm điều này cho bạn bè thân yêu của tôi để làm bài tập về nhà của tôi fim xex hay