oh no cha bắt tôi hút thuốc trong nhà một lần nữa bây giờ tôi cần phải bị trừng phạt xviedo