lau xanh tôi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong nhà samara shayenne của tôi