lily quyết định cô muốn gánh vác một vòi nước khổng lồ và bruce là hạnh phúc để giúp cô ra xem pim XES viet nam