dit lon thots say thú nhận ya thots pha vào bóng ya xóm sô cô la lớn tinh ranh