xin thưa ông giúp tôi tôi đã nhận bị mắc kẹt trong thang trong khi làm sạch Quắc sexhan