x vung trom bé nhanh chóng mà cha tôi gần như có nói với tôi sự táo bạo và tôi hạnh phúc về điều đó cha vô trách nhiệm