Tessy hoang dã và Roselyne Simone đã tắm vui vẻ khi họ bị bắt bởi bạn trai của phần 1 Mikami