Busted Jeny Smith bị để cắt quần áo của cô trong nhà hát javhay